Tuotannon raportointi

Toteutamme tiedonkeruujärjestelmän kokonaisuudessaan kenttätasolta raportointiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Keräämme tiedot suoraan tuotantokoneiden ohjausjärjestelmistä ja teemme niihin tarvittavat muutokset. Tarvittaessa lisäämme tiedonkeruuyksiköitä kohteisiin, joissa ei ole käytetty nykyaikaisia logiikkaohjattuja ohjausjärjestelmiä.


Analysoitavien tietojen keruu tuotannosta

  • Tehollinen käyttöaika, häiriöt, tuotanto- ja hukkamäärät, tuotantoseisakit jne.
  • Liitynnät ovat toteutettavissa kaikkiin merkittäviin automaatiolaitteisiin

Tietojen tallennus tietokantaan

  • Tiedot kerätään automaatiosta tietokantaan nopeasti ja tarkasti

Tietojen analysointi ja raportointi

  • Tieto esitetään asiakkaan haluamassa muodossa ja järjestelmässä
  • Excel, verkkosivut, ERP tai muu vastaava järjestelmä
  • Tiedon esitysympäristöjä voidaan vaihtaa tai muokata asiakkaan tarpeiden mukaan, sillä tuotannon tiedot ovat tallessa tietokannassa