Kokonaisvaltaista projektiosaamista ja ratkaisuja teollisuuden sähkö- ja automaatiosuunnitteluun.

Piir-Group Oy vuonna 1991 perustettu automaatiotalo. Toteutamme projektit esisuunnittelusta tuotantoon. Asiakkaitamme ovat elintarvike-, metalli-, prosessi-, lämpövoima-, ja puunjalostusteollisuuden yritykset. Valmistamme myös automaatioon keskuksia ja välitämme eri valmistajien automaatiokomponentteja.

Kokonaistoimitukset

Vahvuutemme on tarjota asiakkaalle valmis kokonaisratkaisu, jossa huomioimme asiakkaiden tarpeet alkukartoituksesta käyttöönottoon. Monipuolisen osaamisemme ansiosta voimme palvella loppuasiakasta joustavasti ja kustannustehokkaasti muutoksiin tehokkaasti mukautuen. Kokonaistoimituksissa käyttöönottovaihe on erittäin lyhyt. Tämä konkretisoituu asiakkaillemme taloudellisena hyötynä. Tarjoamme palveluitamme myös erillistoimituksina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Esisuunnittelu
Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja haemme niihin parhaat ratkaisut. Onnistuneella esisuunnittelulla varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat selvillä työn tavoitteista, laajuudesta, aikataulusta ja käytettävistä resursseista. Tämä lähtökartoitus luo pohjan tehokkaalle suunnittelulle.

Suunnittelu
Suunnittelun alkaessa käynnistetään rinnakkaiset alaprosessit: HW-suunnittelu, SW-suunnittelu ja valvomosuunnittelu. Näiden prosessien yhteistuloksena syntyvät tarpeelliset dokumentaatiot ja sovellukset projektin toteutusta varten.

Keskusvalmistus
Valmistamme itse projekteissa käytettävät logiikkakeskukset  ja moottorikeskukset sekä paikallisohjauskotelot ja riviliitinkotelot. Käytämme valmistusprosesseissa alan parhaimpien toimittajien komponentteja.

Asennukset
Tarjoamme asennuspalvelua myös asiakkaan kohteessa.

Asennusvalvonta
Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että noudatetaan tehtyjä suunnitelmia ja dokumentteja. Saat meiltä ammattitaitoista henkilökuntaa valvomaan ja varmistamaan asennuksien sujuvuuden.

Käyttöönotto
Tarjoamme järjestelmien käyttöönoton palveluita kansainvälisesti. Osaavalla henkilökunnallamme on monipuolinen kokemus erilaisista käyttöönottotilanteista ympäri maailman, mm. Espanjasta, Ruotsista, Etelä-Amerikasta, Pohjois-Amerikasta, Kiinasta jne.

Koulutus
Tehokas ja laadukas loppukäyttäjien koulutus takaa työturvallisuuden ja optimaalisen käytön. Tarjoamme koulutusta myös ulkomaille.

Käytössämme olevia sovelluksia

 • Siemens Step7, TIA V18, WinCC Pro
 • Omron CX-One, Supervisor, Sysmac Studio
 • Rockwell Studio
 • Mitsubishi GX Works
 • Febdok
 • Aveva InTouch, System Platform
 • AutoCAD
 • EPLAN Pro Panel
 • Microsoft 365
 • ABB RobotStudio 2022
 • KUKA Sim Pro + WorkVisual

Robotiikka

Robotiikan avulla voit vapauttaa henkilöresursseja mielekkäänpiin tehtäviin ja samalla nostaa tuotannon nopeutta ja tarkkuutta.

Saat kauttamme ABB:n ja Kukan robotteja. Käytössämme on simulointiohjelmat ABB:lle ja Kukalle, jolloin robottisolu voidaan jo suunnitteluvaiheessa testata oikealla robottiohjaimella. Tämä lyhentää käyttöönottoaikaa ja mahdolliset ongelmakohdat robottisolun layoutissa pystytään korjaamaan ennen robottisolun rakentamista.

Toimitamme myös halutut kuljettimet, käärintäkoneet ja EUR-lavansyöttölaitteet palvelemaan robottisolua, jolloin solun käyttöaste pysyy mahdollisimman korkeana. EUR-lavan kuljetuksissa kuljetinratkaisu voidaan korvata myös mobiilirobotilla.

Kysy lisää, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu.

Modernisoinnit

Mekaanisesti käyttökelpoisten koneiden käyttöikää voidaan pidentää uusimalla vanhentunut ohjaustekniikka. Saavutettuja lisäarvoja ovat esimerkiksi:

 • Tuotannon tehostuminen
 • Vikaseisakkien vähentyminen
 • Tarkempi diagnostiikka
 • Tarkkuuden parantuminen
 • Työturvallisuuden nostaminen nykymääräysten mukaiseksi

Saat meiltä myös HMI-järjestelmien päivitykset. Valvomoratkaisuissa yleisin ongelmatilanne on päivittää Windows XP -käyttöjärjestelmässä toimiva sovellus uuteen tietokoneeseen ja käyttöjärjestelmään. Tämä edellyttää migraatioiden tekemisen tuettuihin versioihin. Voimme päivittää myös näytöt nykyaikaisiin kosketuspaneeleihin hyvinkin vanhoista versioista. Alla on esimerkkejä uudistuksista.

 • Siemens WinCC 6.0 → WinCC V18 TIA
 • Wonderware InTouch alkaen 8.0 → AVEVA InTouch 2023
 • Siemens Protool näytöt → TIA Comfort paneeleihin

Logiikoiden päivitykset

Toteutamme myös logiikan vaihdot esimerkiksi Siemens S5 -versiosta Siemens S7 -versioon. Työkokonaisuus sisältää purkamisen, ohjelmoinnin, asennukset ja käyttöönoton. Samalla on mahdollista tehdä muutoksia koneen toimintaan. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi diagnostiikan, tehokkuuden ja tarkkuuden parantaminen.

Robotiikka

Robotiikan avulla voit vapauttaa henkilöresursseja mielekkäänpiin tehtäviin ja samalla nostaa tuotannon nopeutta ja tarkkuutta.

Saat kauttamme Kukan robotteja. Käytössämme on simulointiohjelma, jolloin robottisolu voidaan jo suunnitteluvaiheessa testata oikealla robottiohjaimella. Tämä lyhentää käyttöönottoaikaa ja mahdolliset ongelmakohdat robottisolun layoutissa pystytään korjaamaan ennen robottisolun rakentamista.

Toimitamme myös halutut kuljettimet, käärintäkoneet ja EUR-lavansyöttölaitteet palvelemaan robottisolua, jolloin solun käyttöaste pysyy mahdollisimman korkeana. EUR-lavan kuljetuksissa kuljetinratkaisu voidaan korvata myös mobiilirobotilla.

Kysy lisää, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu.

Modernisoinnit

Mekaanisesti käyttökelpoisten koneiden käyttöikää voidaan pidentää uusimalla vanhentunut ohjaustekniikka. Saavutettuja lisäarvoja ovat esimerkiksi:
• Tuotannon tehostuminen
• Vikaseisakkien vähentyminen
• Tarkempi diagnostiikka
• Tarkkuuden parantuminen
• Työturvallisuuden nostaminen nykymääräysten mukaiseksi

Saat meiltä myös HMI-järjestelmien päivitykset. Valvomoratkaisuissa yleisin ongelmatilanne on päivittää Windows XP -käyttöjärjestelmässä toimiva sovellus uuteen tietokoneeseen ja käyttöjärjestelmään. Tämä edellyttää migraatioiden tekemisen tuettuihin versioihin. Voimme päivittää myös näytöt nykyaikaisiin kosketuspaneeleihin hyvinkin vanhoista versioista. Alla on esimerkkejä uudistuksista.
• Siemens WinCC 6.0 → WinCC V16 TIA
• Wonderware InTouch alkaen 8.0 → AVEVA InTouch 2020
• Siemens Protool näytöt → TIA Comfort paneeleihin

Logiikoiden päivitykset
Toteutamme myös logiikan vaihdot esimerkiksi Siemens S5 -versiosta Siemens S7 -versioon. Työkokonaisuua sisältää purkamisen, ohjelmoinnin, asennukset ja käyttöönoton. Samalla on mahdollista tehdä muutoksia koneen toimintaan. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi diagnostiikan, tehokkuuden ja tarkkuuden parantaminen.

Tuotannon raportointi

Toteutamme tiedonkeruujärjestelmän kokonaisuudessaan kenttätasolta raportointiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Keräämme tiedot suoraan tuotantokoneiden ohjausjärjestelmistä ja teemme niihin tarvittavat muutokset. Tarvittaessa lisäämme tiedonkeruuyksiköitä kohteisiin, joissa ei ole käytetty nykyaikaisia logiikkaohjattuja ohjausjärjestelmiä.

Tietojen analysointi ja raportointi
Tieto esitetään asiakkaan haluamassa muodossa ja järjestelmässä: Excel, verkkosivut, ERP tai muu vastaava järjestelmä. Tiedon esitysympäristöjä voidaan vaihtaa tai muokata asiakkaan tarpeiden mukaan, sillä tuotannon tiedot ovat tallessa tietokannassa

Tietojen tallennus tietokantaan
Tiedot kerätään automaatiosta tietokantaan nopeasti ja tarkasti

Analysoitavien tietojen keruu tuotannosta
Tehollinen käyttöaika, häiriöt, tuotanto- ja hukkamäärät, tuotantoseisakit jne. Liitynnät ovat toteutettavissa kaikkiin merkittäviin automaatiolaitteisiin