Kokonaistoimitukset

Vahvuutemme on tarjota asiakkaalle valmis kokonaisratkaisu, jossa huomioimme asiakkaiden tarpeet alkukartoituksesta käyttöönottoon. Monipuolisen osaamisemme ansiosta voimme palvella loppuasiakasta joustavasti ja kustannustehokkaasti muutoksiin tehokkaasti mukautuen. Kokonaistoimituksissa käyttöönottovaihe on erittäin lyhyt. Tämä konkretisoituu asiakkaillemme taloudellisena hyötynä.

Tarjoamme palveluitamme myös erillistoimituksina asiakkaan tarpiden mukaisesti.

Esisuunnittelu Suunnittelu Keskusvalmistus Asennukset Asennusvalvonta Käyttöönotto Koulutus HW-suunnittelu SW-suunnittelu Valvomosuunnittelu
Paina prosessin kohdasta saadaksesi lisätietoa

Esisuunnittelu

Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja haemme niihin parhaat ratkaisut.

Onnistuneella esisuunnittelulla varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat selvillä työn tavoitteista, laajuudesta, aikataulusta ja käytettävistä resursseista.

Tämä lähtökartoitus luo pohjan tehokkaalle suunnittelulle.

Klikkaa vasemmalta eri prosesseja saadaksi lisätietoa palveluistamme.